דף הבית

מי אנחנו

שאלות

עובדים

מעסיקים צור קשר

פורום "החשבונית של השכיר"12/5/2019 10:37:28 AM
 
    
נשלחה על ידי:  ספיר
נושא:לפני בצוע העבודה
בתאריך: 2/10/2002 6:20:10 AM

גוף המודעה:


יש לרשום הזמנת עבודה. זה מאד חשוב.
אי רישום הזמנה בטרם ביצוע יכול להיות מוחלף בהפקת חשבונית. אי רישום בטרם ביצוע עלול להחשב ע"י רשויות המס כנסיון העלמת הכנסה.
אי לכך - אתה מזמין תמיד ח ש ב ו נ י ת.
לא קבלה.
על המקדמה הזאת אנחנו מפיקים חשבונית ואחר כך השלמה בחשבונית על יתרת העיסקה.
אבל, קודם ולפני הכל - אנחנו רושמים הזמנה.
איך ?
אתה מיידע אותנו בהזמנת החשבונית באשר לאופי הכולל של העיסקה ועל הסדרי התשלום שסוכמו.
את השאר - אנחנו עושים ישירות עם הלקוח.

למען הדגש :
לעולם אינך לוקח מקדמה. מי שמקבל את המקדמה היא חברת החשבונית של השכיר. תמיד בשיק ותמיד "ל-" ולא "לפקודת", תמיד "למוטב בלבד " או/ו "לא סחיר" ותמיד בדואר.

זכור :
אתה אינך צד לעסקה בין הלקוח לבינינו (הספק).
אתה שכיר מטעמנו.
ככה זה אצל חברת כח אדם.

אין לך מה להתנצל על שאלותיך כי אין מקום לאי בהירות בענין כה רגיש וחשוב כמו דווח לרשויות המס.http://  :כתובות אינטרנט נלוות


 עוד שאלה...-- מאיר 2/10/2002 5:51:52 AM 
 2/10/2002 6:20:10 AM -- לפני בצוע העבודהספיר