דף הבית

מי אנחנו

שאלות

עובדים

מעסיקים צור קשר

פורום "החשבונית של השכיר"6/2/2020 7:26:09 AM
 
    
נשלחה על ידי:  פאני וייס
נושא:משלוח חשבוניות
בתאריך: 1/19/2002 2:42:03 AM

גוף המודעה:


האם לאחר הזמנת החשבונית החשבונית נישלחת
ישירות לחברה שאמורה להעביר את התשלום,

ע"י "הח-ן של השכיר" והאם ה"ח-ן של השכיר
מבקשת אישור על הגעת הח-ן מהחברה

http://  :כתובות אינטרנט נלוות


 משלוח חשבוניות-- פאני וייס 1/19/2002 2:42:03 AM 
11/26/2001 1:15:49 PM  הוצאות ישירות--ספיר